o?YaDUa    Српски     English  
 - О нама
Олга Влаховић

Дипломирала на Шумарском факултету у Београду на одсеку за пејзажну архитектуру. Ангажована у Центру за развој Србије на пројектима везаним за заштиту животне средине.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије