o?YaDUa    Српски     English  
 - О нама
Александар Марићевић,

рођен је у Београду. Дипломирани правник. Један од оснивача Центра за развој Србије. Од оснивања је ангажован као координатор на пројектима и финансијски менаџер. Експерт за транспарентно финансирање политичких странака и организација цивилног друштва, изборне процедуре, партиципацију грађана у припреми буџета локалних самоуправа, јавне расправе, подршку изградње капацитета институција и организација и управљање људским ресурсима у јавној управи и локалној самоуправи. Коаутор је публикације Заштита грађана пред Управним судом - је званични водич за грађане за поступање пред Управним судом Србије, поред многих других.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије