o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Компаративна анализа функционисања институције Омбудсмана у региону

Овај мини пројекат истраживачког карактера имао је за сврху постизање следећа два циља:

  • Проучавање и компаративна анализа рада институције Омбудсмана у Југоисточној Европи који је био основ за писање предлога пројекта,
  • Стварање пројекта који би представљао основ за кампању за успостављање институције Омбудсмана на националном нивоу у Србији.

После два месеца рада оба циља су успешно остварена:

  • Истраживачки рад са насловом "Research paper on the Ombudsmen in South Eastern Europe" је завршен и служи као стручна компаративна анализа искустава успостављања институције Омбудсмана у региону, у сврху стварања предлога пројекта. Заједно са списком адреса институција и стручњака из земаља региона представља основ имплементације ширег пројекта у будућности који ће се наслањати на неке од ових налаза. Аутор ове научне компаративне анализе је Мр Ружица Жаревац, Београдски центар за људска права.
  • Предлог пројекта са називом "Лобирање за успостављање институције омбудсмана" своју реализацију доживеће у периоду октобар 2004 - март 2005 године. Аутори пројекта су др Слободан Г. Марковић и Лазар Марићевић.

Комплетан текст "Research paper on the Ombudsmen in South Eastern Europe" можете наћи на страницама публикације у MS Word формату.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије