o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Јачање грађанског сектора у Топлици

Топлички Округ са своје четири општине (Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорђа) је један од најсиромашнијих делова Србије. Поред тога и цивилни сектор у том округу је изразито неразвијен. У складу са мисијом Центра за развој Србије, циљ пројекта је био јачање (подизање) капацитета грађанског друштва у овом округу што би допринело дугорочном циљу пројекта ? повећању учешћа грађана у процесу доношења одлука и развој демократије у овом региону Србије.

Овај циљ је постигнут следећим активностима:

  • Оснивањем Невладиног саветодавног центра у Топличком Округу који пружа консултантске услуге свим грађанима овог округа, посебно активистима постојећих НВО-а, људима који желе да оснују нове НВО и другим заинтересованим лицима. Саветодавни Центар ће пружати савете и помоћ око регистровања нових НВО, рада НВО, финасијске администрације НВО, писања предлога пројекта, начинима конкурисања, менаџмента НВО, комунукације и односима са јавношћу.
  • Организовањем осам тренинг семинара за групу од 32 особе (невладиних активиста и представника новоформираних грађанских група ) на следеће теме: улога НВО у друштву, стварање мисије и визије организације, стратешко планирање, писање предлога пројекта, прављење буџета, прикупљање средстава, писање извештаја, менаџмент у НВО, тимски рад као услов доброг функционисања НВО и односи са јавношћу.

Пројекат је реализован од стране Топличког центра за демократију и људска права у сарадњи са Центром за развој Србије.

Пројекат је реализован уз подршку подршку Канадске агенције за међународни развој - CIDA.


© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије