o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Превазилажење препрека на путу ка ЕУ

У периоду март - октобар 2005. године Центар ѕа развој Србије је организовао медијску кампању на којој је представио грађанима препреке које треба превазићи како би се брже интегрисали у ЕУ.
Главни циљ пројекта је био подизање свести и подстицање јавне дебате о горућим препрекама на путу ка Европској унији и развоју демократије у Србији уопште. Намера нам је била да, путем јавне кампање, ставимо у фокус јавности проблеме са којима се наше друштво свакодневно сусреће: лоше функционисање судства, лоше функционисање јавне управе и локалне самоуправе, проблем корупције, економске аспекте конфликата и неизграђеност грађанског друштва. Задатак је био да проактивним ставом укажемо на могуће моделе решавања наведених проблема уз нагласак на учешће грађана у овом процесу.
Активности у оквиру пројекта су укључиле организацију серије ТВ дебата на локалним телевизијама намењене широкој популацији и серију јавних дебата за одређене циљне групе на горе наведене теме. Циљна област је обухватила три округа у Србији (Северно Бачки, Шумадијски и Топлички), са главним центрима као местима у којима су се одвијале пројектне активности (Суботица, Крагујевац и Прокупље).

Пројекат је подржао Пакс Кристи Холандија.


© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије