o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Канцеларија за подршку локалном економском развоју на Вождовцу у Београду

Као резултат сарадње Центра за развој Србије, Укодепа из Италије (у оквиру Синет програма) и СО Вождовац, формирана је канцеларија за подршку локалном економском развоју на општини Вождовац. Ова Канцеларија, која се налази у згради Општине Вождовац (Устаничка 53), послује као Подцентар Регионалног центра за развој МСП и предузетништва «Београд» на овој београдској општини (www.mspbg.co.yu).

Суштина је да што шири круг потенцијалних корисника услуга Канцеларије, добије информације о различитим видовима нефинансијске подршке коју Канцеларија пружа- пословне информације и савети, едукација и консалтинг. Ове услуге могу да користе сви становници, односно МСП, предузетници и регистрована пољопривредна газдинства са општине Вождовац. Центар за развој Србије је био ангажован на изради целокупног пројекта и селекцији кадрова за рад у канцеларији.


© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије