o?YaDUa   Српски     English  
 - Пројекти

Подршка и промоција предузетничке иницијативе

Циљ пројекта „Подршка и промоција предузетничке иницијативе“ је да оснажи предузетничку иницијативу путем обуке предузетника и да промовише потребу за развојем предузетништва у Србији за економски напредак. Жеља нам је да подигнемо свест о потреби удруживања предузетника, стварања различитих гарантних фондова и улогу предузетника у развоју тржишне привреде кроз  помоћ у организацији оваквих и сличних пројеката. У оквиру пројекта штампана је публикација „Подршка предузетничкој иницијативи“ која има задатак да представи основне појмове који су важни за почетак и унапређење приватног бизниса, и да представи могућности финансирања  бизниса кроз следеће ауторске текстове:  

 1. Основе менаџмента, лидерства и предузетништва,
 2. Привредна друштва (регистрација радњи и предузећа),
 3. Израда бизнис плана,
 4. Израда маркетинг плана,
 5. Основне функције управљања људским ресурсима и
 6. Програми финансијске подршке предузетништву. 

Обзиром да циљну групу обухватају предузетници који желе да унапреде своје пословање, предузетници почетници и потенцијални предузетници, публикација пружа информације које су потребне у свакој фази предузетничког посла.  

Друге пројектне активности, поред овог кратког водича кроз предузетништво, обухватају обуку укупно 120 представника циљне групе. Образовни семинари се одржавају у четири циљна града, за 30 учесника по граду: Суботици, Београду, Крагујевцу и Прокупљу. Теме које су покривене једнодневним  семинарима су

 

 1. Стратешко планирање за предузетнике, 
 2. Основе израде бизнис плана,
 3. Основе односа са јавношћу (ПР) и маркетинга за предузетнике,
 4. Пословна комуникација и
 5. Управљање људским ресурсима.

Поред образовних семинара, организују се промоције ове публикације и промоције различитих програма подршке предузетништву. То обухвата и презентацију националних развојних програма и различитих кредитних линија пословних банака у СЦГ које пружају финансијску подршку предузетничкој иницијативи. На овај начин, Центар за развој Србије, као модерна невладина организација испуњава своју мисију која се односи на стварање демократског друштва заснованој на тржишној привреди. Овакви програми указују на неопходност сарадње невладиног, комерцијалног и државног сектора за добробит свих грађана у Србији.  

Реализацију пројекта је подржала Демократска комисија амбасаде САД у Београду.

 

Надамо се да ће се у будућности овакви програми реализовати са подршком самих предузетника, асоцијација предузетника као и уз помоћ разних државних фондова.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије