o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Млади у акцији 3

Главни циљ пројекта је промоција и подршка учешћу младих лидера у процесу доношења одлука битних за будући демократски и економски развој њихових локалних средина. Кроз јавну промоцију локалне иницијативе и доприноса младих друштвених предузетника решавању идентификованих проблема, ствара се модел за све младе људе који би желели да утичу на своје окружење, а не знају како. Тиме чинимо кампању подизања свести о могућности утицања на решавање проблема у друштву на демократски начин. На овај начин дугорочно развијамо премисе за демократско друштво кроз слободну јавност и индивидуалну иницијативу у односу на идентификацију и решавање проблема од локалног ка националном нивоу.

Пројекат се одржава у следећим градовима: Зрењанину, Новом Саду, Београду, Шапцу, Крагујевцу, Књажевцу и Лесковцу. локалне партнерске организације су за сада: NGO Millennium из Крагујевца, Тимочки Клуб из Књажевца Новосадска новинарска школа из Новог Сада, Освит из Шапца, Центар за развој цивилног друштва из Зрењанина, Ресурс центар из Лесковца.

 

 


© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије