o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

1000 младих лидера

Пројекат „Хиљаду младих лидера за развијену Србију“ представља дугорочно стратешко улагање у хумани потенцијал Србије. Оспособљавање људи за лидерске позиције у свим сферама људског деловања представља средство за остварење визије Србије као модерног и демократског друштва, лидера на Балкану.

Обзиром на опште прихваћени национални средњорочни циљ – Србија и Црна Гора у Европској Унији, резултати активности овог пројекта представљају један од метода за постизање овог циља. Штавише стварање корпуса младих образованих људи, представљаће снажан ослонац за економски развој државе у будућем периоду.  Овим пројектом се показује да се мисли на будућност у дужем периоду од једне, пет или више година.

Циљ је да се кроз активност младих стручњака, лидера у различитим областима промовишу вредности предузетничких иницијатива, рада и успеха као јединих  средстава за изградњу стабилног друштва у коме су задовољене основне људске потребе целокупног становништва.  Додатно, идеја је да се улагање у људске потенцијале ове земље представи као национални пројекат у коме ће учествовати све структуре и постојеће опције у друштву, од владиних институција, предузећа, политичких странака и невладиних организација.

Погледати: www.1000mladihlidera.com.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије