o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Центар за подршку предузетништву и сектору малих и средњих предузећа у Прокупљу

Центар за развој Србије у сарадњи са Топличким центром за демократију и људска права (http://www.topcentar.org.rs/) је формирао функционалну Канцеларију за подршку предузетништву и сектору малих и средњих предузећа у општини Прокупље. 

Основне активности Канцеларије су: формирање базе података о привредним субјектима у општини Прокупље, издавање публикација за предузетнике и потенцијалне домаће и стране инвеститоре, презентација пословних потенцијала Прокупља домаћим и страним инвеститорима, организовање програма обуке за предузетнике и потенцијалне предузетнике из Топличког округа, израда и редовно ажурирање wеб сајта (www.business.topcentar.org.yu), пружање консултантских услуга заинтересованим субјектима.

Основни циљеви пројекта су: (i) Подизање пословних капацитета предузетника и потенцијалних предузетника са простора општине Прокупље и Топличког округа кроз организовање програма обуке и пружање консултантских услуга; (ii) Подстицање развоја МСП и предузетништва као окоснице економског развоја општине Прокупље и Топличког округа; (iii) Промовисање Прокупља као атрактивне локације за развој предузетништва и домаће и стране инвестиције; (iv) Подршка проевропским реформским политикама промоцијом концепта међусекторске сарадње у области подршке локалном економском развоју у општини Прокупље и Топличком округу.

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије