o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Млади у акцији 4

Главни циљ пројекта је промоција и подршка учешћу младих лидера у процесу доношења одлука битних за будући демократски и економски развој локалних средина. Кроз јавну промоцију локалне иницијативе и доприноса младих друштвених предузетника решавању идентификованих проблема, ствара се модел за све младе људе који би желели да утичу на своје окружење, а не знају како. Тиме чинимо кампању подизања свести о могућности утицања на решавање проблема у друштву на демократски начин. На овај начин дугорочно развијамо премисе за демократско друштво кроз слободну јавност и индивидуалну иницијативу у односу на идентификацију и решавање проблема од локалног ка националном нивоу.

Пројекат је одржан у следећим градовима: Младеновац, Сремска Митровица, Зрењанин, Аранђеловац, Панчево, Пожаревац и Смедерево.

Овим пројектом (Млади у акцији 1 -4) смо обучили 750 младих људи из 26 градова у Србији.

Партнери су биле гимназије из наведених градова, а пројекат је финансијски подржало Министарство за омладину и спорт Републике Србије.

Бросуру - Млади у акцији 4 - можете погледати на страници публикације.

 


© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије