o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Новац и политика - финансирање политичких странака

Пројекат "Новац и политика - Црна Гора и регион" се реализује на начин да обухвати праћење финансирања политичких партија на националном и регионалном нивоу. Циљ пројекта је да се унапреди транспарентност финансирања политичких партија у Србији и земљама из региона, као и да се допринесе бољој сарадњи невладиних организација у региону у вези са овим питањем, односно да се побољша кампарабилност система финансирања политичких партија у региону.

Важеће прописе који се односе на финансирање политичких партија, налазе мониторинга спровођења тих прописа, податке о политичким партијама, о надлежним органима који врше надзор над њиховим финансирањем, као и друге податке који се баве овом проблематиком можете погледати на:  http://moneyandpolitics.me/index.php/mn/ 

На сајту можете погледати и билтен, који припремамо на тромесечном нивоу, у којем сумирамо најновија дешавања из земаља региона која су везана за финансирање политичких партија.

Пројекат релизују: Центар за демократску транзицију из Црне Горе, Удружење грађана ГОНГ из Хрватске, "Transparency International" из Босне и Херцеговине, Иницијатива за прогрес ИНПО са Косова, Грађанска асоцијација МОСТ из Македоније и Центар за развој Србије.  

© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије