o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Модернизација пословника о раду Народне скупштине Републике Србије (2002)

Програм округлог стола
Извештај "Модернизација пословника о раду Народне скупштине Републике Србије" је последица свеобухватне анлизе важећег скупштинског Пословника, коју су спровеле Међународна агенција за грађанску дипломатију и демократизацију (International Agency for Civil Diplomacy and Democratisation - IACDD) и Центар за развој Србије (ЦРС), уз подршку мисије ОЕБС-а у СРЈ.

Циљ овог извештаја је био да анализира Пословник о раду, у контексту његовог политичког и институционалног окружења и где је то потребно, означи области у којима је потребно побољшање зарад јачања Парламента као отворене, ефикасне, транспарентне, одговорне, кредибилне и модерне демократске институције.

Резултати ове анализе су први пут представљени на округлом столу у марту 2002. године, који је организован у сарадњи са канцеларијом ОЕБС-а и Народном скупштином Републике Србије, а на коме су учествовали посланици, чланови скупштинске администрације, експерти и представници грађанског друштва. Овај коначни извештај такође, укључује и закључке са округлог стола, на коме је постигнута општа сагласност о потреби за променама.

Као мане у садашњем Пословнику о раду, посебно су уочени недостаци у погледу одредаба о кворуму за рад Народне скупштине, примене етичког кодекса, развоја ефикасног система скупштинских одбора као и конкретних корака у циљу одговора на мањак легитимитета и поверења јавности у институцију парламента.

Овај пројекат је реализован захваљујући подршци Одељења за парламентарну подршку мисије ОЕБС-а при СРЈ и финансијској помоћи Министарства иностраних послова Савезне републике Немачке.

Комплетaн извештај пројекта "Модернизација пословника о раду Народне Скупштине Републике Србије" можете наћи на страницама публикације у Adobe Acrobat PDF формату.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије