o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Пројекат Грађанин

Овај пројекат представља модел програма грађанског образовања који промовише одговорно учешће грађана у локалној, регионалној и државној управи, а њиме су покривени тренутно ученици основних школа, а у будућности и ученици средњих школа. Овим пилот програмом ученици се активно укључују у процес надгледања и утицања на јавну политику. Исто програм подржава и охрабрује грађанско учешће ученика, наставника, њихових родитеља као и других чланова заједнице.

Да би се омогућила реализација програма Центар за развој Србије је организовао обуку 192 наставника из 101 основне школе у Србији у Врњачкој Бањи уз учешће тренера из САД и БиХ.

Суштина самог програма је да ученици заједно у одељењу одаберу један проблем локалне заједнице, дефинишу мере јавне политике и да направе акциони план за решавање проблема. Ученици као крајњи резултат стварају разредну студију (портфолио) коју јавно представљају и на тај начин демонстрирају своје знање и схватање јавне политике. На крају ученици из свих школа се састају на локалним и регионалним такмичењима где се бира најбољи пројекат.

Ученици су укључени у процес заједничког учења у тиму кроз следеће кораке:
  • утврђивање проблема јавне политике у локалној заједници
  • скупљање информација о проблему
  • избор и стварање мера јавне политике која решава проблем - развој акционог плана за решавње проблема.
Дугорочни циљ пилот пројекта је да постане део курикулума наставног процеса у основним и средњим школама.

Програм се реализује заједно са Министарством просвете и спорта РС, Центром за грађанско образовање из Калифорније (Center for Civic Education, Calabasas, California), Београдском отвореном школом, Грађанским иницијативама и Институтом за педагошка истраживања.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије