o?YaDUa   Српски     English  
 - Пројекти

Изградња капацитета запослених у локалној самоуправи (Топлица 2002)

Центар за развој Србије и Топлички центар за демократију и људска права су организовали серију семинара са темом "Подизање капацитета запослених у локалној самоуправи" у периоду јул - октобар 2002. у Топличком округу.
Први циљ пројекта је био да запосленима у локалној самоуправи из четири општине (Прокупље, Куршумлија, Блаце и Житорађа) пружи знања и вештине неопходне за њихов рад. Семинар је успешно похађало 32 учесника који запослени у следећим одељењима:
 • за непривредне делатности и локалну самоуправу
 • за економију и финансије
 • за урбанизам и комунално
Други циљ пројекта је био да се створи мрежа људи из овог округа који ће у будућности моћи да заједничким радом и разменом искустава унапреде живот људи у локалној заједници. Програм семинара је обухватао следеће теме:
 • Модерна локална самоуправа
 • Стратешко планирање у локалној самоуправи
 • Менаџмент у локалној самоуправи
 • Комуникација у локалној самоуправи
 • Тимски рад као ефикасно средство управљања
 • Конфликти и преговарање
 • Писање пројеката
Предавачи на семинару су били: др. Мирослав Прокопијевић (Институт за европске студије), Зоран Скопљак (Центар за развој Србије), Драган Добрашиновић (Топлички центар за демократију и људска права), Милорад Бјелетић (Београдска отворена школа), Лазар Марићевић (Центар за развој Србије), мр Гаљина Огњанов (Економски факултет), мр Слободан Марковић (Институт за европске студије), Марија Гајић (Група МОСТ), Марија Кривачић (група МОСТ), Биљана Дакић (Пакс Кристи Холандија). На крају семинара учесници су заједно са организаторима оценили семинар, анализирали рад у општини на основу добијених знања и дали смернице за даљи рад на унапређењу рада локалне самоуправе.

На овај начин Центар за развој Србије у сарадњи са другим невладиним организацијама даје велики допринос развоју локалних институција кроз подизање капацитета запослених као кључног фактора у пружању услуга грађанима.

Пројекат је подржала Амбасада Краљевине Холандије у Београду.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије