o?YaDUa    Српски     English  
 - Пројекти

Подизање капацитета локалне самоуправе (Топлица 2002/2003)

Овај пројекат је наставак пројекта Подизање капацитета локалне самоуправе - Топлица 2002, који је финансиран кроз Local Funds Program Амбасаде Краљевине Холандије, а који су од јуна до октобра 2002. спровели Центар за развој Србије и Топлички центар за демократију и људска права.

Овај, нови, пројекат има два главна циља:

Прво, као и у случају претходног пројеката, циљ овог је да обезбеди неопходно знање и вештине потребне за унапређење функционисања локалне самоуправе у Топличком округу. Пројекат ће бити реализован кроз две врсте семинара:
  • 1. Курс 1. Исти курс који је одржан као део претходног пројекта, биће поновљен за друге полазнике. Теме ће бити: Модерна локална самоуправа, Стратешко планирање у локалној самоуправи, Менаџмент у локалној самоуправи, Комуникација у локалној самоуправи, Тимски рад као ефикасно средство управљања, Конфликти и преговарање и Писање пројеката
  • 2. Курс 2. Са друге стране нови програм семинара је развијен како би се полазницима претходног семинара пружиле продубљене информације. Овај нови курс је скројен на основу евалуације која је спроведена након завршетка претходног пројекта.
Други циљ овог пројекта је да додатно информише ширу јавност топличког округа о питањима везаним за локалну самоуправу, као и да мотивише грађане да се активније укључе пословима локалне заједнице. Овај део пројекта има две активности:
  • 1. Организација редовних телевизијских дебата о важним питањима за локалну заједницу.
  • 2. Штампање информативних материјала о надлежности локане самоуправе и њеним службама (Водич кроз локалну самоуправу и Водич кроз општинске службе). Овај пројекат ће бити реализован од децембра 2002 до јула 2003 године, а финансијски је подржан кроз Local Funds Program Амбасаде Краљевине Холандије.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије