o?YaDUa    Српски     English  
 - Мисија

Центар за развој Србије је невладина, непрофитна организација чији је циљ демократски, економски и културни напредак Србије. 

Нова стратегија ЦРСа је усмерена на промоцију и изградњу демократских институција, промоцију актвног грађанског учешћа у друштвеним процесима, промоцију одрживог развоја, промоцију формалног и неформалног образовања као стратешких приоритета за развој Србије, као будуће чланице Европске уније.

Активности ЦРС-а су усмерене на: (1) промоцију демократских вредности и заштиту људских права; (2) изградњу и јачање институција демократског друштва; (3) поспешивање развоја тржишне привреде и предузетништва као основних елемената за привредни развој; (4) промоцију процеса европских интеграција и (5) заштиту околине и одрживи развој.

Основне вредности Центра за развој Србије су:


Ми, у Центру за развој Србије смо свесни да до развоја Србије може доћи само залагањем сваког појединца и његовим активним укључивањем у све друштвене токове и процесе. Да би до тога дошло нужно је политичко и грађанско образовање људи, као и подстицање нових идеја и иницијативе појединца што на крају доноси корист целој друштвеној заједници. На тај начин се повезују и остварују политичке и економске слободе грађана које представљају простор у коме појединац, заштићен од присиле, може сам да бира врсту, садржај и облик своје активности, не угрожавајући друге, а радећи на добробит целе заједнице.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије