o?YaDUa   Српски     English  
 - Линкови
Донатори: Партнерске државне институције и локалне самоуправе: Партнерске невладине и друге организације:
 • Савез самосталних синдиката Србије sindikat.rs
 • Синдикат запослених у Агенцији за борбу против корупције sindikat agencije
 • Талди, консултантска кућа, Тузла www.taldi.ba
 • АБЦ - Центар за мир, сигурност и толеранцију, Врање
 • Агора, Вршац
 • Алтернативни парламент грађана из Параћина
 • Апел добре воље, Зајечар
 • Београдска Отворена Школа www.bos.rs
 • Београдски центар за европске интеграције www.becei.org
 • Г3, Суботица
 • Грађанске иницијативе www.gradjanske.org
 • Европски покрет у Смедеревској Паланци www.evropski-pokret.org.rs
 • Европcки покрет у Србији, локално веће у Мајданпеку, www.emins.org
 • КЦ Дамад, Нови Пазар
 • Међународна агенција за грађанску дипломатију и демократизацију, Лимерик, Ирска www.iacdd.net
 • НВО Миленијум (NGO Millennuim), Kragujevac www.millennium.org.rs
 • Новосадска новинарска школа www.novinarska-skola.org.rs
 • Одбор за људска права, Ваљево www.odbor.rs
 • Освит, Шабац
 • Oсмех, Врбас
 • Тимочки клуб, Књажевац www.timok.org
 • Пакс Кристи Холандија www.paxchristinl-balkans.org
 • Ресурс центар Лесковац www.rcleskovac.rs
 • Синдикат просветних радника Војводине, Нови Сад www.sprv.org.rs
 • Топлички центар за демократију и људска права, Прокупље www.topcentar.org.rs
 • Удружење грађана хуманитарна група Аурора, Бор
 • Центар за грађанско образовање, Калабасас, Калифорнија, САД www.civiced.org
 • Центар за демократску транзицију, Подгорица, Црна Гора www.cdtmn.org
 • Центар за мир и толеранцију, Крагујевац
 • Центар модерних вештина www.cmv.org.rs
 • Центар за развој цивилног друштва, Зрењанин www.cdcs.org.rs
Друга партнерства:
 • Стална конференција градова и општина skgo.org
 • Портал за најаве догађаја - RFE Service www.registerforevent.rs/
 • Инфостуд - Информативни центар www.infostud.com
 • Београдски фонд за политичку изузетност www.bfpe.org
 
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Центар за развој Србије